Page 9 - ISALS OR Jaarverslag 2017
P. 9

Samenstelling ondernemingsraad(OR) in 2017Per 1 januari 2017 was de juridische fusie tussende stichting holding Isala klinieken en het Diaconessenhuis in Meppel een feit. Met ingang van 7 april 2017 is de nieuwe Ondernemingsraad Isala van start gegaan, bestaande uit medewerkers vanuit de locaties Meppel en Zwolle. De bezetting van de ondernemingsraad Isala van 1 januari tot 7 april 2017 is niet opgenomen in dit jaarverslag.De ondernemingsraad bestaat uit een kern-OR (KOR) en drie onderdeelcommissies (OC)De KOR richt op strategische Isalabrede zaken en het gesprek met de RvB. Alle onderwerpen die meer dan 1 RVE betre en, worden door de KOR behandeld. Hieronder zijn ook begrepen de onderwerpen die onder verantwoordelijkheid van de stafdiensten en een aantal van de overige organisatieonderdelen. De KOR heeft 13 zetels..Model medezeggenschap IsalaVoorbereidingscommissie (Focusgroep) (Kern)-OR-lid enmedewerkers Isala (niet OR-leden)Ondersteuning vanuit BMSecretaresse Ambtelijk Secretaris BeleidsmedewerkerOR IsalaKern-OR13 Kern-OR leden (inclusief DB van de OR)RvB manager stafafdelingOC-12 Kern-OR leden en 4 OR-leden)OC-22 Kern-OR leden en 4 OR-leden)RVE-managerOC-32 Kern-OR leden en 4 OR-leden)Er zijn 3 OC’s. Elke OC richt zich op een aantal RVE’s en is de gesprekspartner voor het management van die RVE’s. De RVE’s en de centra zijn verdeeld onder de drie OC’s. Een OC heeft 6 zetels. Twee leden van iedere OC zijn tevens lid van de KOR; de zogeheten ‘linking pins’.De leden van de KOR en de OC’s tezamen vormen de OR van Isala. De voorzitter en secretaris vormen samen met de beleidsmedewerker het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad.De ondernemingsraad wordt ondersteund door het bureau medezeggenschap, bestaande uit een secretaresse, een ambtelijk secretaris en een beleidsmedewerkervervolgpaginaOndernemingsraad Isala Jaarverslag 2017KlustipMoeite met kwasten opbergen?Kwasten en vachtrollers kun je goed opbergen door ze aan een kledinghaakje te hangen. Maak ze eerst goed schoon. Zo blijven je kostbare kwasten mooi in model.


   7   8   9   10   11