Page 5 - ISALS OR Jaarverslag 2017
P. 5

1Onderdeelcommissie 1Aanwezigheid OC bij presentatie jaarplannenIn 2017 heeft de Isala voor het eerst de RVE’s gevraagd om hun jaarplannen voor 2018 toe te lichten in bijeenkomsten welke voor alle medewerkers toegankelijk waren en waar ook vragen gesteld konden worden. Deze bijeenkomsten werden divers bezocht. De OC heeft zoveel mogelijk de presentaties van de eigen RVE’s bezocht.WerkbezoekenKan een algemeen punt worden voor het hele jaarverslag.Onderdeelcommissie1 (OC1) heeft de Integratie KCL Meppel en Zwolle volgende RVE’s in portefeuille: De OC heeft in november de adviesaanvraagVrouw Kind Centrum, Urologie, ontvangen voor de integratie van beide locaties van KNO, Kaakchirurgie, Oogheelkunde, het KCL. Op de locatie Meppel wordt een dedicatedPlastische Chirurgie, Polikliniek Kampen en Heerde/Wapenveld, Neurologie, Neurochirurgie, Psychiatrie, Klinische Chemie Pathologie, DCI en LMMI, BestuursondersteuningDe OC bestond in 2017 uit:Maria Gilbers (coördinator en linking pin), Monique Reurink (linking pin), Aartje van Dijk, Geertje van Hasseld, Els van der Horst en Geesje van der Linde.laboratorium ingericht. De niet klinische – en niet spoedeisende diagnostiek (inclusief 1e lijn) wordt gefaseerd overgebracht naar locatie Zwolle. In november 2017 werd het dedicated laboratorium op locatie Meppel operationeel.Deze wijziging heeft tot gevolg dat 12 FTE boventallig wordt deze boventalligheid zal echter door natuurlijk verloop of het toepassen van de MSM (mobiliteit stimulerende mogelijkheden) opgelost worden. Deze verandering heeft voornamelijk voor de medewerkers op locatie Meppel behoorlijke consequenties de OC heeft hier bij de manager aandacht voor gevraagd.Pilots werktijdenwijzigingenBij diverse afdelingen van de RVE’s zijn pilots gestart om nieuwe werktijden uit te proberen en te ervaren hoe deze gaan passen. Naar aanleiding van deze pilots is vervolgens een aantal instemmingsaanvragen gekomen na de pilots met de medewerkerste hebben geëvalueerd en waar nodig aan te passen. Deze werkwijze had tot gevolg dat de instemmingsaanvragen zonder veel problemen ingevoerd konden worden.Terug naar hoofdpaginaOndernemingsraad Isala Jaarverslag 2017KlustipLast van een wegslippende boor bij het boren in gladde tegels?Plak met afplakband een kruis en boor in het centrum van dat kruis. De boorpunt kan dan niet wegglijden.


   3   4   5   6   7