Page 4 - ISALS OR Jaarverslag 2017
P. 4

vervolg Kern-OR (KOR)Personele planning en roosterreglementDeze instemmingsaanvraag is in het voorjaar van 2017 ingediend. Omdat er op de afdeling MDL / Interne een pilot was opgestart over de voorgestelde wijzi- ging om te roosteren in OWS, is besloten de aanvraag na de evaluatie van deze pilot na de zomerperiode weer op te pakken. Ten aanzien van het beleid en het reglement zag de KOR graag nog een aantal zaken toegevoegd, waaronder de wijze waarop de rooster- afspraken binnen de afdeling worden vastgesteld en de mogelijkheid om medewerkers vooraf inzicht te laten geven in de wensen van anderen en het con- ceptrooster. Deze punten zijn vervolgens weer op de agenda van de KOR en bestuurder gekomen in 2018.Daarnaast behandelt de KOR de instemmings- en adviesaanvragen a omstig van de stafmanagers, zoals de aanvragen Wijziging structuur afdeling HR en de werktijdenwijziging Facilitair Assistenten a omstig van de manager FB.Instemmingsaanvraag werktijdenwijziging Facilitair AssistentenDe betre ende medewerkers hadden voorafgaand aan de voorgestelde werktijdenwijziging gedurende enkele maanden een pilot gedraaid. De aanleiding was om de kwaliteit van de schoonmaak op de zorgafdelingen te verhogen voor de patiƫnten,duidelijkheid te verscha en in taken, verantwoorde- lijkheden en bevoegdheden, en een marktconforme inzet te leveren. De resultaten van de pilot gaven voldoende reden om de tijden de nitief door te voeren. De KOR heeft de betre ende medewerkers geraadpleegd omtrent de werktijdenwijziging en de aanvraag is besproken met de manager Facilitair Bedrijf. De KOR heeft ingestemd met de aanvraag onder verwijzing naar de gemaakte afspraken met de manager Facilitair Bedrijf.WerkbezoekenDe KOR heeft de afgelopen tijd kennis gemaaktmet diverse medewerkers van de stafafdelingen in Meppel en Zwolle tijdens werkbezoeken en tijdens medewerkerraadplegingen in het kader van een aanvraag die de KOR in behandeling heeft. De werk- bezoeken geven een goede indruk van de beleving van de medewerkers op die afdeling; hoe wordt het werkplezier en de werkdruk ervaren? Wat leeft er op de afdelingen? Wat gaat goed en wat kan beter? Deze punten kan de KOR weer gebruiken bij de overleggen met de managers.KlustipLucht achter het behang?Als je een luchtbel achter het behang hebt kun je deze met een stanly-mesje of scheermesje een klein sneetje geven. De lucht kan er dan uit. Om de bolling weg te werken smeer je met een klein kwastje wat behanglijm aan achterhet sneetje. Druk dan het behang goed aan en wrijf meet een vochtige doek de lijmresten weg.Terug naar hoofdpaginaOndernemingsraad Isala Jaarverslag 2017


   2   3   4   5   6