Page 3 - ISALS OR Jaarverslag 2017
P. 3

Kern-OR (KOR)Leden van de KOR:Noëlle Brouwer, Nelleke Bijker, Maria Gilbers, Rob vom Kothen, Brendith Kwint, Anna Meiberg, Monique Reurink, Janny aan het Rot, Peter Schutte, Jannet van Veen, Erica Vos, Gera Vos, John Westdijk.De KOR heeft structureel overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur en de managers van diverse (staf-)afdelingen, namelijk de afdeling Finance & Control, Arbo, HR, ICT, Facilitair bedrijf, CVI, Isala Academie, Directie en staf Meppel, Isala Academie, Sales en strategie en Marketing en communicatie. Ook heeft de KOR regelmatig overleggen met de manager Strategische huisvesting en nieuwbouw en de manager EPD.In deze overleggen worden actuele zaken besproken en komen instemmings- en adviesaanvragen aan bod. In 2017 zijn onder meer de volgende aanvragen a omstig van de Raad van Bestuur behandeld: beleid duurzame inzetbaarheid 2017-2019, personele planning en roosterreglement, beleidsverklaring gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid,vorming Isala beweegcentrum, intentieverklaring samenwerking Friesland Revalidatie, Zorgondernemingsplan en het plan van aanpak Isala Oncologisch centrum.Beleid Duurzame inzetbaarheid 2017 - 2019In het voorjaar van 2017 heeft de KOR ingestemd met de aanvraag Beleid Duurzame inzetbaarheid 2017 – 2019. Onder duurzaam inzetbaar wordt verstaan de optelsom van competenties, gezondheid en bevlogenheid van de medewerker die maakt dat een medewerker gedurende zijn / haar gehele arbeidsleven toegevoegde waarde heeft voor de werkorganisatie en dat de medewerker deze meerwaarde zelf ook ervaart. Het (HR-)beleid van Isala met betrekking tot duurzame inzetbaarheid zal zich de komende jaren focussen op leiderschap, employability, de dialoog tussen werkgever en werknemer en werkprocessen Lean organiseren. HR heeft de ambitie de leidinggevende en de werknemer hierin maximaal te faciliteren.Plan van aanpak Isala Oncologisch centrumDeze aanvraag is vanwege de raakvlakken met de werkzaamheden in samenwerking met OC 3 behandeld. Er wordt advies gevraagd over het gefaseerd oprichten van een RVE Oncologisch Centrum gedurende een transitieperiode tussen 2017 en 2019, benodigde formatie-uitbreiding en  nanciering en de verdere uitwerking van concrete huisvesting voor het Oncologisch Centrum / Radiotherapie. Ten aanzien van de invoering van de functie van MZE binnen het Oncologisch Centrum heeft de KOR geadviseerd om een duidelijk onderscheid te maken voor medewerkers in de hiërarchische en functionele aansturing. De verdere uitwerking van de huisvesting voor het Oncologisch Centrum / Radiotherapie zal in een aparte adviesaanvraag worden ingediend.vervolgpaginaOndernemingsraad Isala Jaarverslag 2017KlustipStroomsnoerenin de knoop?Neem een oude emmer van circa 10 liter. Maak onderin een gat waar het snoer met stekker doorheen past en rol het snoer in de emmer op. Je kunt hem nu heel makkelijk uitrollen.


   1   2   3   4   5