Page 11 - ISALS OR Jaarverslag 2017
P. 11

Feiten en cijfers 2017VergaderingenIn 2017 heeft de ondernemingsraad (OR),tot de aantreding van de nieuwe OR in april,2 keer en de Kern OR (KOR) 6 keer tijdens een overlegvergadering gesproken met de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur werd hierin bijgestaan door de manager HR. De overlegvergadering in juli werd bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht.Gemiddeld spraken de onderdeelcommissies (OC’s) en de managers elke 8 tot 10 weken met elkaar. De Kern OR heeft circa 1 maal per kwartaal overleg met de managers van de stafafdelingen en wordt regelmatig bijgepraat door (project)managers over isalabrede onderwerpen zoals nieuwbouw en innovatie.Behandelde advies-en instemmingsaanvragenPilotmeldingenNieuwsbrievenDe OC’s hebbenin 2017 in totaal in 2017 in 2017 in totaal 3in 2017 OC en Kern OR samenDe KOR heeftDe OC’s hebbenDe KOR heeftEr zijn in 2017 door de14 15 14 25advies- en instemmingsaanvragen behandeld.advies- en instemmingsaanvragen behandeld.pilotmeldingenontvangen.pilotmeldingenontvangen.nieuwsbrievenverstuurd aan medewerkers.Terug naar hoofdpaginaOndernemingsraad Isala Jaarverslag 2017


   8   9   10   11   12